O kancelarii

Kancelaria prowadzona przez radcę prawnego Wojciecha Strzebinczyka świadczy kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa polskiego i europejskiego. Kancelaria zajmuje się zarówno bieżącą obsługą prawną, jak i rozwiązywaniem konkretnych problemów wymagających specjalistycznej wiedzy.

Oferta kancelarii skierowana jest zarówno do przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych i stawia na skuteczność oraz wysoką jakość usług. Zarówno właściciel, jak i partnerzy kancelarii, to eksperci zajmujący się różnymi dziedzinami prawa, dzięki czemu sprawnie i skutecznie rozwiązywane są problemy Klientów.

Misją kancelarii jest świadczenie usług na najwyższym poziomie merytorycznym przy zachowaniu profesjonalizmu, obiektywizmu, wiarygodności i pełnej lojalności.

Priorytetem jest budowanie relacji opartej na wzajemnym zaufaniu i dobrej znajomości potrzeb Klientów. Pełna wiedza o prowadzonej przez Klienta działalności zapewnia świadczenie usług prawniczych na poziomie spełniającym oczekiwania Klienta. Pozwala to także na indywidualne podejście do każdego Klienta.

Klient otrzymuje gwarancję terminowej i rzetelnej realizacji zadań, a kancelaria przykłada szczególną uwagę do jasnego i wyczerpującego przedstawienie Klientowi jego sytuacji prawnej. Jednocześnie nadrzędną zasadą działalności kancelarii jest zapewnienie Klientowi maksymalnych, wymiernych efektów, rzetelnej, konkretnej i wyczerpującej pomocy prawnej oraz poczucia komfortu w kontakcie z kancelarią.

Specjalizacja

 • Prawo Rodzinne

  Sprawy o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie, podział majątku wspólnego.

 • Prawo Cywilne

  Sprawy o zapłatę, odszkodowania, ochrona dóbr osobistych, redakcja umów, opinie prawne, sporządzanie pozwów, pism procesowych, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych.

 • Prawo Handlowe

  Rejestracja spółek, zmiany KRS, przygotowanie projektów uchwał, uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników, przekształcanie oraz łączenie podmiotów gospodarczych.

 • Prawo Spadkowe

  Zakwestionowanie testamentu, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, pozwy o zachowek, sporządzanie umów dotyczących spadku, pomoc przy sporządzaniu testamentów, zapisów oraz poleceń.

 • Prawo Upadłościowe

  Udzielanie porad prawnych z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, opracowywanie i sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, opracowywanie i sporządzanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

 • Prawo Sportowe

  Opracowanie i opiniowanie kontraktów oraz umów ze sportowcami, trenerami, menedżerami, sponsorami, działaczami sportowymi, przygotowanie opinii prawnych, doradztwo i obsługa prawna sportowców, trenerów oraz klubów sportowych.

 • Windykacja należności

  Doradztwo w zakresie sposobów windykacji roszczeń majątkowych zarówno osób fizycznych jak i prawnych, opracowywanie i sporządzanie wezwań do zapłaty oraz ugód pozasądowych i ugód sądowych, doradztwo i pomoc w zakresie poszukiwania majątku dłużników.

 • Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań za szkody majątkowe w ramach ubezpieczenia OC i AC, za błędy w sztuce lekarskiej, za naruszenie dóbr osobistych w tym za naruszenie dóbr osobistych w Internecie, za uszczerbek na zdrowiu, za śmierć osób bliskich w wyniku wypadku drogowego czy innych zdarzeń zawinionych cudzym działaniem czy zaniechaniem.

R. pr. Wojciech Strzebinczyk

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Wieloletnie doświadczenie zdobywał pracując w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu.

Odpowiedzialny za problematykę prawa upadłościowego i naprawczego, prawa sportowego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego oraz prawa handlowego.

Kontakt

Adres
ul. Kanonia 9/2, 50-328 Wrocław 570 399 111 kancelaria@strzebinczyk.pl